Polskie Forum MECCG

...czyli tam i z powrotem, by Bilbo Baggins :)
Teraz jest Śr sie 17, 2022 3:31

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 11:47 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 0:01
Posty: 1859
Lokalizacja: Katowice
Jako, ze ostatnio mam trochę czasu, wklepałem w końcu tłumaczenie MEDM. Chciałbym byście uważnie przeczytali treść i zgłosili wszelkie uwagi, sugestie poprawek itp. Tekst oryginalny wkleiłem dla ułatwienia, ale docelowo chciałbym go usunąć. Czekam na uwagi nie tylko od znających języki obce - jest w tłumaczeniu wiele zwrotów, które mogą nie brzmieć po polsku, lub brzmieć niejasno (część zaznaczyłem na czerwono) - na takie uwagi także czekam. Są też zwroty-stylistyczne potworki wymagające zmian (zagrożenie-gospodarz, atak więżących). DUŻYMI LITERAMI wyróżniłem zwroty kluczowe dla MECCG, które jecze nie doczekały się jednoznacznego tłumaczenia.Na końcu, ale chyba najważniejszy, problem wartości merytorycznej - starałem się by przepisy zostały dokładnie odwzorowane - czy mi się udało? Chyba tak :D
Postaram się w najbliższym czasie uzupełnić ten tekst o Erratę i wpisy z CRF, żeby instrukcja całościowo obejmowała tą tematykę.
Miłej lektury :)

Minion Cards (Clarification)
MEDM includes minion cards—a new type of card with a new type of template—the
background is iron with a “rusted” purple tint. In MEDM, minions are used as hazards
called agents. An agent is a hazard that represents an individual that has been sent on
a covert mission by the Dark-lord or one of his Dark Lieutenants. However, not all
agents are minions. The two agents on the normal hazard template are “non-Minion
agents:”My Preciousand Lobelia Sackville Baggins.


Karty sług (Wyjaśnienie)
W skład MEDM wchodzą karty sług – nowy typ kart , z nowym typem szablonu – podkład stanowi żelazo w odcieniu rdzewiejacej purpury. W MEDM uzywamy sług jako ZAGROŻEŃ zwanych agentami. Agent to ZAGROŻENIE reprezentujące jednostke wysłaną z tajną misją przez Władcę Ciemności lub któregoś z jego MROCZNYCH ZASTĘPCÓW. Nie wszyscy jednak agenci są sługami. Dwójka agentów z normalnym szablonem ZAGROŻEŃ to “agenci nie będący sługami”:My Precious i Lobelia Sackville Baggins.

Permanent-events (Clarification)
If one of your companies splits into two or more companies, you may place any
resource permanent-events that were on the original company (as a whole) with any
of the resulting companies. Some events of this type must be discarded (as specified)
when a company splits (e.g., Fellowship).
You may not make an influence attempt on an item with a permanent event on it.


TRWAŁE DZIAŁANIE (Wyjaśnienie)
Jeśli jedna z twoich drużyn podzieli się na dwie lub wiecej, karta o TRWAŁYM DZIAŁANIU z grupy zasobów zagrana na pierwotną druzynę (jako całość) może zostać przeniesiona na którąś z nowo powstałych. Niektóre karty DZIAŁAŃ tego tymu należy odrzucić (jeśli tak napisano) gdy drużyna podzieli się (np. Fellowship)
Nie mozna podjąć PRÓB WPŁYWU na przedmiot z kartą o TRWAŁYM DZIAŁANIU.

Placement of Cards “off to the side” (Clarification)
Certain cards and effects require other cards be placed “off to the side” (for example,
Sacrifice of Form from Middle-earth: The Wizards). Cards placed off to the side are
placed on the playing surface off to the side of the normal area of play. Such cards are
kept with their host permanent- event that caused this effect. Any card placed off to
the side absolutely cannot be targeted or otherwise affected by the game except by
cards that specifically affect cards placed “off to the side.”
Cards placed off to the side are in play for the purposes of uniqueness. Unless stated
otherwise, when a host permanent-event is removed from the playing surface, any
cards placed off to the side under it are discarded.
Usually the host card will state some mechanic that affects the cards placed off to the
side with it. Unless stated otherwise on its host card, a card placed off to the side will
give its marshalling points to its owner. However, the cards typical with Middleearth:
Dark Minions are “taking prisoners” cards, and characters taken prisoner yield
negative marshalling points.


Odkładanie kart “NA BOK” (Wyjaśnienie)
Niektóre karty i efekty wymagają odłożenia innych kart “NA BOK” (np. Sacrifice of Form. Karty odłożone “NA BOK” są umieszczone na stole poza obszarem gry. Odkłada się je razem z TRWAŁYM ZDARZENIEM-GOSPODARZEM, który wywołał ten efekt. Zadna z odłożonych kart nie moze być celem, na żadną z nich nie wpływa gra. Wyjątkiem jest zagranie kart, które konkretnie oddziałują na karty odłożone “NA BOK”.
Karty odłożone “NA BOK” tratuje sie jako będące w grze w kontekście ich unikalności. Jeśli nie pisze inaczej, gdy TRWAŁE ZDARZENIE-GOSPODARZ zostaje usunięty ze stołu, karty które się pod nim znajdowały zostaja odrzucone.
Zwykle KARTA GOSPODARZ opisuje sposób postępowania z odłożoną z nią“NA BOK” kartą. Jeśli na KARCIE-GOSPODARZU nie jest napisane inaczej karty odłożone “NA BOK” dają PUNKTY ZWYCIĘSTWA właścicielowi, choć typowe dla MEDM są karty “biorące w niewolę”, a postacie wziete w niewolę dają ujemne punkty zwycięstwa.

The Under-deeps
An Under-deeps site card has “Under-deeps” in the section that normally gives a
site’s region, and its name contains “...-deeps” or “Under-...” An Under-deeps site is
just like any other site with the following exceptions:
Unlike other sites, each Under-deeps site is not considered to be in a region—instead
it is located below another site, called the Under-deeps site’s surface site.
• Instead of a nearest Haven, each Under-deeps site lists all of its “Adjacent Sites.”
Each Under-deeps site is adjacent to its one surface site and a number of other
Under-deeps sites. The first adjacent site listed is always the Under-deeps site’s
surface site.
• Eagle-mounts and Gwaihir cannot be used to move to or from an Under-deeps
site.
• A company moving to and/or from an Under-deeps site has no site path. So,
hazards may only be played keyed to the company’s new site.
• An environment card that changes site type (e.g., Choking Shadows, Quiet
Lands, etc.) cannot be used to change the site type of an Under- deeps site.
• Normally, when you successfully play an item, faction, ally, or information at a
site, the site card is tapped and one additional character may tap to play a minor
item. At an Under-deeps site, you can play any item playable at the site instead of
this minor item.
• You may not consider marshalling points associated with a company at an
Under-deeps site for the purposes of calling the Free Council.
Example: Legolas taps and plays Glamdring (a major item) at The Under-grottos and
the site taps. At this point, Gimili could only tap to play a minor item at a non-Underdeeps
site. But The Under-grottos is an Under-deeps site, so Gimili can tap to play
anything playable at The Under- grottos: a minor item, a major item, or a gold ring.
He taps and plays a Precious Gold-ring.


GŁĘBOKIE PODZIEMIA
Karta miejsca GŁĘBOKICH PODZIEMI ma “Under deeps” w miejscu w którym zwylke jest nazwa regionu, a jej nazwa zawiera część “-deeps” lub “Under-”.
Kartę GŁĘBOKICH PODZIEMI traktuje się jak inne karty miejsc, z kilkoma wyjątkami:
- W przeciwieństwie do innych miejsc, te nie znajduje się w regionie. Znajduje się natomiast pod innym miejscem zwanym POWIERCHNIĄ
- Zamiast najbliższej przystani, każde GŁĘBOKIE PODZIEMIE zawiera listę przyległych miejsc. Każde GŁEBOKIE PODZIEMIE przylega do swojej POWIERZCHNI i innych GŁĘBOKICH PODZIEMI. Pierwsza zawsze wymieniona jest POWIERZCHNIA.
- Przy pomocy Eagle Mounts i Gwaihira nie mozna poruszać się z/do GŁĘBOKICH PODZIEMI.
- Drużyna poruszająca sie z/do GŁĘBOKICH PODZIEMI nie ma ŚCIEŻKI, więc można zagrać ZAGROŻENIA ZWIĄZANE tylko z NOWYM MIEJSCEM.
- Karta ŚRODOWISKA, która zmienia typ miejsca (np. Choking Shadows, Quiet Lands) nie może zostać użyta do zmiany typu GŁĘBOKIEGO PODZIEMIA.
- Normalnie gdy uda ci się zagrać przedmiot, frakcję, sojusznika lub informację w jakimś miejscu, karta miejsca jest PRZEKRĘCANAi kolejną postać można PRZEKRĘCIĆ by zagrać POMNIEJSZYprzedmiot. W GŁĘBOKICH PODZIEMIACH zamiast POMNIEJSZEGO przedmiotu możesz zagrać dowolny zagrywalny tu przedmiot.
- Nie możesz brać pod uwagę PUNKTÓW ZWYCIĘSTWA drużyny znajdującej się w którymś z GŁĘBOKICH PODZIEMI w celu zwołania WOLNEJ RADY.
Cytuj:
PRZEKRĘCASZ Legolasa i zagrywasz Glamdringa (ISTOTNY przedmiot) w Under-Grottos, co powoduje PRZEKRĘCENIE miejsca. W tym momencie Gimli mógłby zostać PRZEKRĘCONY do zagrania POMNIEJSZEGO przedmiotu na miejscu innym niż GŁĘBOKIE PODZIEMIA. Ale Under-Grottos to GŁĘBOKIE PODZIEMIE, więc Gimli może zagrać cokolwiek zagrywalnego w Under-Grottos: POMNIEJSZYprzedmiot, ISTOTNY przedmiot lub złoty pierścień. Gimli zostaje przekręcony i zagrywa Precious Gold RingUnder-deep Site Movement
One of your companies that begins its turn at the surface site of an Under- deeps site
can move normally or it can move to its adjacent Under-deeps site (i.e., the company
moves to an Under-deeps site from its surface site). One of your companies that
begins its turn at an Under-deeps site may only move to one of the adjacent sites listed
on the Under-deeps site card.
Each adjacent site is followed by a number in parentheses—this number indicates
how difficult it is to move from the Under-deeps site to the adjacent site. When an
adjacent site is revealed by one of your companies whose site of origin is an Underdeeps
site, you must make a roll (2D6). If the result is greater than or equal to the
number in parentheses following the adjacent site as listed on its site of origin, the
movement/hazard phase proceeds normally. Otherwise, the company returns to its
site of origin and the movement/hazard phase proceeds as if the company had not
moved.
Note: A company moving from a surface site to its Under-deeps site does not need to
make a roll.
Example: A company that starts at Carn Dûm can move normally or it can move to
The Iron-deeps—The Iron-deeps lists Carn Dûm as an adjacent site. Similarly, a
company that starts at The Iron-deeps may attempt to move to any adjacent site
listed: Carn Dûm (0), The Under-leas (6), or The Under-vaults (7). However, after
committing to movement, the moving player must roll a 6 or better to successfully
move to The Under-leas or a 7 or better to successfully move to The Under-vaults.


Poruszanie się w GŁĘBOKICH PODZIEMIACH
Drużyna, która zaczyna turę na POWIERZCHNI może poruszyć się normalnie lub do przyległych GŁEBOKICH PODZIEMI (druzyna porusza się do GŁĘBOKICH PODZIEMI z POWIERZCHNI). Drużyna , która zaczyna turę w jednym z GŁĘBOKICH PODZIEMI może poruszyć się tylko do któregoś z przyległych miejsc zapisanych na karcie tego PODZIEMIA.
Po każdej nazwie znajduje się liczba w nawiasach, która określa, jak trudno dostać się do przyległego miejsca. Gdy jedna z twoich drużyn, której MIEJSCEM POCZĄTKOWYM jest jakieś GŁĘBOKIE PODZIEMIE odkryje nową kartę przyległego miejsca - rzucasz 2k6. Jesli wynik jest większy lub równy liczbie zapisanej na karcie MIEJSCA POCZĄTKOWEGO, faza ruchu/ZAGROŻEŃ przebiega normalnie. Jeśli nie – drużyna wraca do MIEJSCA POCZĄTKOWEGO a faza ruchu/ZAGROŻEŃ przebiega tak, jakby drużyna nigdzie się nie poruszała.
Cytuj:
Zauważ:Drużyna poruszająca się z POWIERZCHNI do przylegających GŁĘBOKICH PODZIEMI nie rzuca kostkami.
Przykład:Drużyna z Carn Dum może poruszyć sie normalnie lub może poruszyć się do The Iron-Deeps, który wymienia Carn Dum jako miejsce przyległe. Podobnie, drużyna która rozpoczyna w The Iron-Deeps może poruszyć się do jednego z wypisanych przyległych miejsc: Carn Dum(0), The Under Leas(6) lub The Under Vaults. Gdy juz zdecyduje się na ruch gracz musi rzucić 6 lub więcej by dotrzeć do The Under Leas, albo 7 i więcej by dotrzeć do The Under Vaults.


Manifestations
Certain entities (e.g., the Balrog, Gollum, Lobelia, etc.) have several different
manifestations, each represented by a different MECCG card.
If one manifestation of such an entity is already in play, you may not play another
manifestation of the same entity.
If an attack from a manifestation is defeated, the manifestation is removed from play
and you may not play any further manifestations of the same entity.
Exception: Different manifestations of the same unique Dragon may be in play at the
same time.
Note: If one card says that it is the manifestation of another card, these restrictions
apply to both cards.
Example: Gollum (the ally manifestation of Gollum) is in play with one of your
characters. So, neither you nor your opponent can play My Precious (the agent
manifestation of Gollum) until Gollum is discarded. If your Gollum is eliminated, My
Precious and your opponent’s Gollum (if any) may never be played.


Manifestacje
Niektóre PODMIOTY (Balrog, Gollum, Lobelia) mają kilka różnych manifestacji, każda z nich reprezetowana jest przez inna kartę MECCG.
- Jeśli jedna manifestacja takiego podmiotu znajduje się już w grze, nie możesz zagrać kolejnej manifestacji tego podmiotu
- Jeśli atak którejś manifestacji zostanie pokonany, ta manifestacja zostaje usunięta z gry i kolejnej nie można juz zagrać
Cytuj:
Wyjątek:Różne manifestacje tego samego unikalnego smoka mogą być w grze jednocześnie.
Zauważ:Jeśli na karcie pisze, ze jest manifestacja innej karty, powyższe ograniczenia dotyczą obu kart.
Przykład:Gollum (Gollum jako SOJUSZNIK) znajduje sie w grze z jedną z twoich postaci, więc ani ty ani twój przeciwnik nie możecie zagrać My Precious (Gollum jako agent) do momentu w którym Gollum zostanie odrzucony. Jeśli Gollum zostanie wyeliminowany, żadna jego manifestacja nie moze być już zagrana.


Taking Prisoners
Certain hazard permanent-events cause a character to be taken prisoner—these are
called hazard hosts. A character taken prisoner immediately leaves his original
company and is placed under its hazard host “off to the side.”
Additionally, the player playing the hazard host must take a site card from his
location deck and place it with the hazard host—this is called the rescue site.
Playing a rescue site is governed by the following rules.
• Any restrictions listed on the hazard host must be observed (e.g., it must be a
Ruins & Lairs, must have an Orc automatic-attack, etc.).
• If the hazard host is played on a character moving with region movement, the
rescue site must be a site located in a region in which the character was moving
or in a region adjacent to a region in which the character was moving.
• If the hazard host is played on a character moving with starter movement, the
rescue site must be located in the region containing the site of origin or the new
site.
• If the hazard host is played on a character not moving, the rescue site must be
located in the same region as the character’s site.
• If the hazard host is played on a character moving to a new site that is an adjacent
site of an Under-deeps site, the rescue site can be that Under- deeps site.
If a rescue site is not available within these rules, the hazard host cannot be played!
When removed from the play surface, rescue sites always return to the location deck.
When taken prisoner, a character cannot take any actions (including healing or
untapping) and cannot be affected by any cards except for those that specifically
affect characters taken prisoner. A character taken prisoner is not controlled (i.e., does
not use any influence), and all of his followers revert to general influence (which
must be legally reconciled during his player’s next organization phase). Any items,
allies, or events controlled by a character are discarded when the character is taken
prisoner unless the hazard host states otherwise. As an exception, a ring borne by an
imprisoned character stays with the character.
While a prisoner, a character yields negative character marshalling points equal to the
marshalling points he normally would give. If eliminated while imprisoned, the
character yields these negative character marshalling points permanently (place the
character’s card in your marshalling point pile).


Branie w niewolę
Niektóre TRWAŁE DZIAŁANIA z grupy ZAGROŻEŃ sprawiają, że postać zostaje wzięta do niewoli - to tak zwane ZAGROŻENIA-GOSPODARZE. Postać wzięta do niewoli natychmiast opuszcza drużynę i odkładana jest z ZAGROŻENIEM-GOSPODARZEM “NA BOK”. Dodatkowo gracz zagrywający ZAGROŻENIE-GOSPODARZA musi wziąc kartę miejsca ze swojej TALII MIEJSC i położyć ją z ZAGROŻENIEM-GOSPODARZEM – staje się ono MIEJSCEM UWOLNIENIA. Dobór takiego miejsca regulują następujące przepisy:
1)Należy przestrzegać ograniczeń wypisanych na ZAGROŻENIU-GOSPODARZU (np. muszą to być RUINY I LEGOWISKA, musi tam być automatyczny atak Orków itp.)
2)Jesli ZAGROŻENIE-GOSPODARZ został zagrany na postać poruszającą się regionami MIEJSCE UWOLNIENIA musi znajdować się w regionie przez który postać się porusza lub regionie sąsiednim
3)Jesli ZAGROŻENIE-GOSPODARZ został zagrany na postać poruszającą się ruchem STARTOWYM, MIEJSCE UWOLNIENIA musi znajdować się w regionie zawierającym MIEJSCE POCZĄTKOWE lub NOWE MIEJSCE.
4)Jesli ZAGROŻENIE-GOSPODARZ został zagrany na postać, która się nie porusza, MIEJSCE UWOLNIENIA musi sie znajdować w tym samym regionie co miejsce postaci.
5)Jesli ZAGROŻENIE-GOSPODARZ został zagrany na postać, której NOWE MIEJSCE przylega do GŁĘBOKICH PODZIEMI, MIEJSCEM UWOLNIENIA mogą być te GŁĘBOKIE PODZIEMIA.
6)Jeśli nie można znaleźć MIEJSCA UWOLNIENIA spełniającego powyższe kryteria, ZAGROŻENIE-GOSPODARZ nie może zostać zagrany.
7)Zbędne MIEJSCE UWOLNIENIA zawsze wraza do TALII MIEJSC.
Uwięziona postać nie może podejmować żadnych akcji (w tym leczenia i PRZYWRACANIA), nie działaja na nie też żadne karty, z wyjątkiem tych, które działają konkretnie na uwięzione postacie. Uwięziona postać nie jest kontrolowana (nie zużywa żadnych punktów WPŁYWU), a wszyscy jej TOWARZYSZE przechodzą pod WPŁYW OGÓLNY (który musi sie zgadzać podczas następnej fazy organizacji). Wszystkie przedmioty, sojusznicy, karty działań kontrolowane przez postać zostają odrzucone po wzięciu do niewoli, chyba, że ZAGROŻENIE-GOPODARZ mówi inaczej. Wyjątkiem sa pierścienie, które pozostają z postaciami.
Uwięziona postać daje ujemne punkty zwycietwa równe tym , które normalnie by dawała. Wyeliminowana daje te ujemne punkty na stałe (umieść kartę postaci na stosie punktów zwycięstwa).

Rescue and the Rescue-attack
Hazard hosts that cause a character to be taken prisoner require a company controlled
by the player of the imprisoned character to rescue the character in order to return him
to a normal status of play. Alternatively, if the hazard host is discarded by a nonrescue
mechanism (e.g., by Marvels Told), the character forms his own company at
the rescue site. At any point outside of the initial attack or conditions by which a
hazard host is played, the hazard host is discarded if there are no imprisoned
characters are under it. Whenever, thehazard host is discarded, the rescue site always
returns to the location deck.
To rescue a character, the company must be at the rescue site during the site phase
and must face any automatic-attacks at the site as normal. The site can be tapped or
untapped. The company must next face any rescue-attacks at the site.
Rescue-attacks are not considered automatic-attacks. Following the rescue-attack, an
untapped character in the rescuing company can tap, and all characters taken prisoner
under the hazard host immediately join the company under general influence (which
must be legally reconciled during the player’s next organization phase)—the rescue
attempt is successful. The company’s site then taps (if untapped), and one minor item
may be played with an untapped member of the rescuing company.
Note: If he has one available, a player must use a site from his own location deck to
rescue imprisoned characters. If he does not have the site or if the site is in his
discard pile, the copy with the hazard host can be used to show the rescuing
company’s movement (if the rescue attempt is successful, the site would
remain in play until the company leaves the site). In this case the site is not
available for the rescuing player to use for any purpose (other than to rescue
prisoners and play one minor item) until the company leaves the site and his
play deck is exhausted.


Uwolnienie i ATAK WIĘŻĄCYCH
ZAGROŻENIE-GOSPODARZ które powoduje uwięzienie postaci, wymaga od kontrolującego tą postać gracza, żeby jego drużyna uwolniła postać,by ta mogła wrócić do normalnej gry.Ewentualnie, jeśli ZAGROŻENIE-GOSPODARZ jest odrzucany przez mechanizm inny niz uwolnienie (np.Marvels Told). Postać tworzy własną druzynę w miejscu uwolnienia.W każdym momencie poza wstępnym atakiem i uwzględniajac warunki na podstawie których ZAGROŻENIE-GOSPODARZ został zagrany, karta ta zostaje odrzucona, jeśli nie ma pod nią uwięzionych postaci. Gdy ZAGROŻENIE-GOSPODARZ zostaje odrzucony MIEJSCE UWOLNIENIA zawsze wraca do TALII MIEJSC.
By uwolnić postać, drużyna musi być w MIEJSCU UWOLNIENIA w trakcie fazy miejsc musi też PRZYJĄĆ ewentualne automatyczne ataki, tak jak zwykle się to robi. Miejsce może być przekręcone lub nie. Następnie drużyna musi przyjąć ewentualne ATAKI WIĘŻĄCYCH na tym miejscu. ATAKI WIEŻĄCYCH nie są automatycznymi atakami. Po tym ataku NIEPRZEKRĘCONA postać w ratującej drużynie może zostać PRZEKRĘCONA i wszystkie więzione postacie pod tym ZAGROŻENIEM-GOSPODARZEM natychmiast dołączają do drużyny i przechodzą pod WPŁYW OGÓLNY (który musi sie zgadzać podczas następnej fazy organizacji tego gracza) – próba uwolnienia jest udana.Miejsce drużyny zostaje PRZEKRĘCONE(jesli nie było wcześniej) a jeden POMNIEJSZY przedmiot może zostać zagrany przez nieprzekręconą postać z druzyny ratującej.
Cytuj:
Zauważ:Jeśli takowy posiada, gracz musi użyć miejsca ze swojej TALII MIEJSC by uwolnić uwięzione postacie. Jeśli nie posiada, lub miejsce to znajduje się w stosie kart odrzuconych, miejsce z ZAGROŻENIEM-GOSPODARZEM może zostać użyte by pokazać ruch drużyny (jesli próba była udana, miejsce pozostaje w grze dopóki drużyna go nie opuści). W tym przypadku miejsce nie moze zostać wykorzystane przez ratującego gracza w żadnym celu (innym niz ratunek i zagranie POMNIEJSZEGO przedmiotu) aż je opuści, a jego talia się wyczerpie.
Agents
An agent has the same attributes as a character: race, skills, direct influence, prowess,
body, mind, marshalling points, and special abilities. During play, each agent must be
in one of the following states: face-down and untapped, face-down and tapped, faceup
and untapped, face-up and tapped, or face-up and wounded.
An agent can be thought of as a hazard that acts as a creature with the following
special effects:
• It normally remains in play until it is eliminated.
• If using the minimum number of creatures requirement (i.e., in the Council of
Lórien tournament rules) for a starting play deck, each agent only counts as half a
creature.
• The total of the mind attributes of all of your agents in your play deck and
sideboard may not exceed 36.
• An agent is always located at a site. Once an agent has been revealed or has
moved to a site that is not one of its home sites, one of your site cards must be
used for this purpose. A face-up agent’s site card must always be face-up.
• Agents move and operate alone (i.e., they do not move and operate in
“companies”).
• Each agent is unique—all normal rules apply. If a specific agent is in play faceup
and a second, identical agent is turned face-up (i.e., it is revealed), the second
agent is immediately discarded.


Agenci
Agent ma takie same cechy jak postać: rasa, UMIEJETNOŚCI, WPŁYW BEZPOSREDNI,SIŁA, WYTRZYMAŁOŚĆ, WOLA,punkty zwycięstwa, specjalne zdolnosci. W trakcie gry każdy agent musi być w jednym z następujacych stanów: zakryty i NIEPRZEKRĘCONY, zakryty i PRZEKRĘCONY,odkryty i NIEPRZEKRĘCONY,odkryty i PRZEKRĘCONY,odkryty i ranny.
Agent może być uważany za ZAGROŻENIE które działa jak NAPASTNIK z następującymi specjalnymi efektami:
- pozostaje w grze, dopóki nie zostanie wyeliminowany
- liczy się jako pół napastnika na potrzeby konstrukcji talii (gdy zasada Council of Lorien są brane pod uwagę)
- suma cech WOLA wszystkich agentów w talii i REZERWACH nie może przekroczyć 36.
Agent zawsze znajduje sie w jakimś miejscu. Gdy zostaje odkryty lub ruszy się do miejsca, które nie jest MIEJSCEM POCHODZENIA, musisz użyć karty miejsca. Karta miejsca odkrytego agenta jest zawsze odkryta. Agenci poruszają sie i działają samotnie (nie tworzą drużyn).
Każdy agent jest unikalny, stosuje się wszystkie związane z tym reguły. Jeśli konkretny agent jest odkryty, a karta identycznego zostanie odwrócona ( zostaje ujawniony), ten drugi jest natychmiast odrzucany.

Untapping an Agent
Each of your agents untaps during your untap phase.


PRZYWRACANIE agenta
Wszyscy twoi agenci zostają PRZYWRACANI w twojej fazie PRZYWRACANIA.

Playing an Agent To play an agent, place it face-down (and untapped). The agent is assumed to be at
any one of its home sites (no site card is required).


Zagrywanie agenta
Agenta zagrywa się poprzez położenie jego karty NIEPRZEKRĘCONEJ i zakrytej nastole. Zakłada się, że agent jest w jednym ze swoich MIEJSC POCHODZENIA (karta miejsca nie jest potrzebna).


Agent Actions Each of your agents who was already in play at the beginning of your opponent’s turn
may take one and only one of the following actions each turn.
• A tapped or untapped agent may move to a non-Haven, non-Under-deeps site in
the same region or in an adjacent region (see below). The agent taps if not
already tapped.
• An agent may return to its home site (i.e., remove all of the site cards on the
agent).
• An agent may tap to make certain creatures playable at its current site (see
below).
• A wounded agent may heal (i.e., move from wounded status to tapped status).
• A tapped agent may untap.

• An untapped, face-up agent may be turned face-down along with its site card.
Performing any one of these actions with an agent counts as one against the hazard
limit. These actions may only be taken during your opponent’s movement/hazard
phase.
Note: Certain cards allow an agent to take more than one action during a given turn.


Akcje agentów
Kazdy z twoich agentów, który znajdował sie w grze na początku tury twojego przeciwnika może w każdej turze wykonać jedną i tylko jedna z poniższych akcji:
- Przekręcony, lub NIEPRZEKRĘCONY agent może przemieścić sie na miejsce inne niż przystań i GŁĘBOKIE PODZIEMIE w tym samym lub sąsiednim regionie (patrz niżej). Przekręć agenta, jeśli nie był juz przekręcony.
- Agent może powrócic do MIEJSCA POCHODZENIA (usuń wszystkie karty miejsc z agenta)
- Przekręć agenta, by umożliwić zagrywanie niektórych NAPASTNIKÓW na jego AKTUALNYM MIEJSCU (patrz niżej)
- Ranny agent może sie wyleczyć
- NIEPRZEKRĘCONY,odkryty agent moze zostać zakryty razem z kartą miejsca
Wykonanie każdej z tych akcji liczy się do LIMITU ZAGROŻEŃ – zmniejsza go o 1. Akcje te można wykonać tylko w fazie ruchu/ZAGROŻEŃ przeciwnika.
Cytuj:
Zauważ:Pewne karty pozwalają na wykonanie więcej niz jednej akcji na turę.


Moving an Agent When one of your agents moves, tap it and place its new site card on top of the agent
and any other site cards already on the agent (face-up if the agent is face-up, facedown
if the agent is face-down). If the agent is face-up, return to your location deck
all site cards other than the new site card. Thus, the top site card on an agent indicates
its current site.
Alternatively, you may remove the top site card on a face-down agent (i.e., it moves
back to its previous site).
Note: If Starter Rules are being used and/or you are not using region movement,
agents may not move.


Ruch agentem (Akcja agenta)
Gdy poruszasz agenta, połóż kartę NOWEGO MIEJSCA na agencie i innych kartach miejsc , które się na nim znajdują (odkrytą, jeśli agent jest odkryty, zakrytą, jesli agent jest zakryty). Jesli agent jest odkryty zwróć wszystkie pozostałe karty miejsc do TALII MIEJSC. Tak więc wierzchnia karta miejsca jest jego AKTUALNYM MIEJSCEM.
Zamiast tego możesz usunąć pierwszą z wierzchu kartę miejsc z zakrytego agenta (wraca on na poprzednie miejsce)
Cytuj:
ZauważJeśli uzywasz REGUŁ PODSTAWOWYCH i/lub nie korzystasz z przepisów o ruchu regionami, agenci nie mogą się poruszać.


Revealing an Agent
You may turn any of your face-down agents face-up (i.e., reveal them) at any time
during your opponent’s movement/hazard phase. This doesn’t count as an agent
action as outlined above and it doesn’t count against the hazard limit. Alternatively,
you must reveal an agent when it attacks, when it makes an influence attempt, or
when certain cards are played.
Note: Certain hazard cards specify that an agent must tap for the card to take effect.
A face-down agent that taps in this fashion must be revealed (i.e., turned faceup).
If one of your agents is revealed before it has moved, you must immediately choose
which home site it is at—place the appropriate site card with the agent. If you do not
have such a site card in your location deck, discard the agent at the end of the current
turn.
If one of your agents is revealed after it has moved, the first site card that was played
must be one of its home sites or it must be in the same region as one of the agent’s
home sites or it must be in a region adjacent to a region that contains one of the
agent’s home sites. Any site card other than the first site card must be in the same
region as the previous site placed on the agent or it must be in a region adjacent to the
region that contains the previous site placed on the agent.
If one of your agent’s series of sites indicating its travel is illegal, the agent has no
effect. In addition, it is immediately discarded and any site cards associated with the
agent are returned to your location deck.
When one of your agents and its site cards are revealed, all site cards other than the
agent’s current site card are returned to your location deck (after verifying that the
path of movement was legal).


Ujawnienie agenta
Możesz odkryć dowolnego ze swych odkrytych agentów (ujawnić go) w dowolnym momencie fazy ruchu/ZAGROŻEŃ przeciwnika. Nie jest to akcja i nie liczy się do LIMITU ZAGROŻEŃ. Musisz odkryć agenta jeśli atakuje, gdy dokonuje PRÓBY WPŁYWU, lub gdy zostana zagrane niektóre karty.
Cytuj:
Zauważ: Niektóre karty ZAGROŻEŃ,by zadziałały, wymagają PRZEKRĘCENIA agenta. Zakryty agent, który z tego powodu został PRZEKRĘCONY, musi zostać ujawniony (odkryty).

Jeśli któryś z twoich agentów został ujawniony zanim poruszył sie gdziekolwiek, musisz natychmiast zdecydować, na którym ze swych MIEJSC POCHODZENIA się znajduje – umieść na nim odpowiednią kartę miejsca. Jesli nie masz odpowiedniej karty miejsca w TALII MIEJSC, odrzuć agenta na końcu tury.
Jesli któryś z twoich agentów został ujawniony po tym jak się poruszył, pierszą z zagranych kart miejsc musi być któreś z jego MIEJSC POCHODZENIA, lub musi być w tym samym regionie co któreś z jego MIEJSC POCHODZENIA, lub musi być w regionie przyległym do tego w którym znajduje się któreś MIEJSC POCHODZENIA agenta. Każde (poza pierwszym) miejsce musi być w tym samym regionie co poprzednie położone na agencie, lub w regionie sąsiednim.
Jeśli obecność któregoś miejsca w ciągu łamie powyższe reguły, agent nie może wywołać żadnych efektów. Co więcej, jest natychmiast odrzucany, a wszystkie karty miejsc z agenta wracają do TALII LOKACJI.
Jeśli któryś z twoich agentów i jego karty miejsc zostają ujawnione, wszystkie karty miejsc, poza OBENYM MIEJSCEM agenta wracają do twojej TALII MIEJSC (po sprawdzeniu poprawności ruchu).

Playing Creatures at an Agent’s Site
If one of your agents and one of your opponent’s companies are both at the same
Ruins & Lairs, Shadow-hold, or Dark-hold, you may tap the agent and then attack
that company with any non-unique hazard creatures (regardless of what they are
keyed to) of the same creature type as the site’s automatic-attack.
If one of your agents and one of your opponent’s companies are both at the agent’s
home site, you may tap the agent and then attack that company with certain hazard
creatures (regardless of what they are keyed to) based upon the site type:
• You may play Men, Dwarves, Elves, Dúnedain, and Hobbits at Free-Holds.
• You may play Orcs, Nazgûl, Men, Dwarves, Elves, Dúnedain, and Hobbits at
Border-Holds.
• You may play Orcs, Nazgûl, and Trolls at Ruins & Lairs.
• You may play Orcs, Nazgûl, Undead, and Trolls at Shadow-Holds.
• You may play Orcs, Nazgûl, and Trolls at Dark-Holds.
In either case, if a creature is played in this manner, the agent is revealed (if it was not
already revealed).


Zagrywanie napastników na miejsce agenta (Akcja agenta)
Jesli twój agent jest na tych samych RUINACH I LEGOWISKACH :rl: , TWIERDZY CIENIA :sh:, lub TWIERDZY CIEMNOŚCI :dh: co druzyna przeciwnika, możesz przekręcić agenta by zaatakować tą drużyne jakimś nieunikalnym NAPASTNIKIEM (niezaleznie od tego z czym jest ZWIĄZANY) tego samego typu co automatyczny atak w tym miejscu.
Jeśli twój agent i drużyna przeciwnika znajda się w MIEJSCU POCHODZENIA agenta, możesz przekręcić agenta i zaatakować tą drużynę niektórymi NAPASTNIKAMI (niezależnie od tego z czym są ZWIĄZANI) zależnie od typu tego miejsca:
- możesz zagrać Ludzi, Krasnoludy, Elfy, Dunedainów i Hobbity w WOLNEJ TWIERDZY :fh:
- możesz zagrać Orki, Nazgule, Ludzi, Krasnoludy, Elfy, Dunedainów i Hobbity w TWIERDZY GRANICZNEJ :bh:
- możesz zagrać Orki, Nazgule i Trole w RUINACH I LEGOWISKACH :rl:
- możesz zagrać Orki, Nazgule, Nieumarłych i Trole w TWIERDZACH CIENIA :sh:
- możesz zagrać Orki, Nazgule i Trole w TWIERDZACH CIEMNOŚCI :dh:
Tak czy inaczej, jeśli NAPASTNIK został zagrany w ten sposób, agent zostaje ujawniony (jeśli nie był wcześniej).

Attacking With an Agent
During your opponent’s site phase, each of your agents may attack a company if the
following conditions are met:
• The agent is at the same site as the company.
• The company decides to enter the site.
• This attack is declared and enacted at the start of the site phase immediately
following any automatic-attack. If face-down, turn the agent face- up.
Note: Certain cards (e.g., Cunning Foes, To Get You Away, etc.) allow an agent at a
company’s new site to attack a company during the movement/hazard phase.


Atakowanie agentem
W fazie miejsc przeciwnika, każdy z twoich agentów moze zaatakować drużynę jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
- agent jest na tym samym miejscu co druzyna
- drużyna zdecyduje się ZBADAĆ MIEJSCE
Atak ten jest deklarowany i rozgrywany na początku fazy miejsc, natychmiast po ewentualnym automatycznym ataku. Jesli był zakryty, odkryj agenta.
Cytuj:
Zauważ:Niektóre karty (Cunning Foes, To Get You Away) pozwalają agentowi na NOWYM MIEJSCU drużyny, zaatakować ja w trakcie fazy ruchu/ZAGROŻEŃ.


Resolving Combat With an Agent
When one of your agents attacks it is considered to be the attacker and it has one
strike unless modified. Combat with an agent is handled like any other combat with
the following exceptions:
• The prowess for each of the agent’s strikes is modified by a roll (2D6)—a
separate roll is made for each strike.
• A wounded agent’s prowess is modified by -2.
• If the agent is face-down when the attack is declared, one of the following
applies:
– If at his home site, his prowess is modified by +5 for that attack and his
body is modified by +1 and the attacker chooses defending characters.
– If not at his home site, his prowess is modified by +2 for that attack. If a
face-down agent attacks as the result of the play of a card, the agent is considered
to be face-down when the attack is declared.
– If the agent is face-up at his home site when the attack is declared, his prowess
is modified by +2 for that attack and his body is modified by +1.
After the combat, the agent remains in play and it must be face-up and tapped or
face-up and wounded.
Note: Agents are not characters—you may not play resource cards to modify an
agent’s prowess (e.g., a Risky Blow will not affect an agent’s prowess).
Hazard cards affect an agent attack normally.


Rozegranie walki z agentem
Gdy agent atakuje jest uwazany za atakujacego i bez modyfikacji ma jedno uderzenie. Walka jest roztrzygana tak jak wszystkie inne z następujacymi wyjątkami:
SIŁA każdego UDERZENIA jest modyfikowana o rzut 2k6 – dla kazdego UDERZENIA osobny rzut
- SIŁA rannego agenta jest modyfikowana o -2
- jesli agent jest zakryty, gdy deklarowany jest atak, mamy do czynienia z jedną z następujacych sytuacji:
-w MIEJSCU POCHODZENIA jego siła w tym ataku jest modyfikowana o +5, jego wytrzymałość o+1,
wybiera też broniąca sie postać
-w miejscu innym niż MIEJSCE POCHODZENIA jego siła jest modyfikowana o +2
Jeśli zakryty agent atakuje w wyniku zagrania jakiejś karty, traktuje sie go jakby był zakryty w momencie deklaracji tego ataku.
- Jesli agent jest odkryty i na swoim MIEJSCU POCHODZENIA gdy deklarowany jest atak, jego SIŁA w tym ataku modyfikowana jest o +2, a WYTRZYMAŁOŚĆ o +1
- Po walce agent pozostaje w grze i musi być odkryty i PRZEKRĘCONY, lub odkryty i ranny.
Cytuj:
Zauważ:Agenci nie są postaciami, nie można zagrać kart ZASOBÓW by zmodyfikować ich SIŁĘ (np. Risky Blow nie zwiększy SIŁY agenta). Karty ZAGROŻEŃ oddziaływują na atak agenta normalnie.


Example: During your opponent’s movement/hazard phase (MH-phase), you play
Gisulf, counting as one against your hazard limit. He is placed face- down and is
considered to start at any of his home sites: Woodmen-town, Lake- town, or Dale
(your choice whenever he is initially revealed). Gisulf may not take an action this
turn—he was just played. However, if one of your opponent’s companies were to
move to one of Gisulf’s home sites this turn, Gisulf could attack it during its site
phase. <>During your opponent’s next MH-phase, his main company moves to L—
rien. You decide to move Gisulf to a site in the Anduin Vales so that he is closer to
more sites reachable from Lórien. He can do this because Woodmen-town is in
Western Mirkwood, which is adjacent to Anduin Vales. One of your own company’s is
at Eagle’s Eyrie and Framsburg is in your discard pile, so those cards are not
available for Gisulf to use.
Thus, Gisulf can only move to Gladden Fields or Beorn’s House. You move him to
Gladden Fields (counts one against the hazard limit), tapping him and placing that
site card (his current site) face-down on top of Gisulf. Maybe your opponent will try
to get a ring next turn.
Gisulf untaps during your untap phase. During your opponent’s next MH- phase, his
main company reveals that it is moving to Goblin-gate. Since Goblin-gate is in High
Pass and High Pass is adjacent to Anduin Vales, you move Gisulf to Goblin-gate—
tapping him and placing your Goblin-gate site card (his current site) face-down on
top of him. At this point Gisulf is at the company’s new site and you could play certain
hazard cards: e.g., Seek Without Success (returns the company to its site of origin).
Unfortunately, you don’t have any of these cards in your hand.
During the site phase, the company enters Goblin-gate and faces the automaticattack.
Then, you decide to attack them with Gisulf. He is turned face-up and the site
cards on Gisulf are revealed and checked. He traveled from Woodmen-town (his
chosen starting home site) in Western Mirkwood to Gladden Fields in Anduin Vales
to Goblin-gate in High Pass. Each of these regions is adjacent to the previous one
played, so Gisulf moved legally. The Gladden Fields site card is returned to your
location deck and Goblin-gate is left face-up with Gisulf.
Gisulf’s prowess for this attack is 7 (5 normal, +2 because he was face- down when
the attack was declared). Elladan is untapped and is in the target company, so your
opponent chooses him to take the attack. Elladan’s prowess is 5 (his normal prowess
of 5 because he decides to tap). You (Gisulf) roll an eight for a total of 15, while your
opponent rolls a six for a total of 11— Elladan is wounded.


Cytuj:
Przykład:w trakcie fazy ruchu/ZAGROŻEŃ (dalej faza R/Z) przeciwnika zagrywasz Gisulfa.
-zmniejszajac LIMIT ZAGROŻEŃ o jeden. Wykładasz go zakrytego, rozpoczyna grę na jednym ze swych MIEJSC POCHODZENIA: Woodmen-town, Lake-town,Dale (wybierasz gdy tylko zostaje ujawniony). Gisulf nie może wykonać akcji w tej turze, bo dopiero został zagrany. Jednak gdy któraś z drużyn przeciwnika ruszyna miejsce początkowetego agenta, może on zaatakować ją w fazie miejsc.
W następnej fazie R/Z twojego przeciwnika, jego główna drużyna rusza do Lorien. Postanawiasz ruszyć Gisulfa do miejsca w Anduin Vales, dzięki czemu jest bliżej większej ilosci miejsc, do których mozna sie poruszyć z Lorien. Może to zrobić ponieważ Woodmen-town jest w Western Mirkwood, które przylega do Anduin Vales. Jedna z twoich drużyn jest w Eagle's Eyrie, Framsburg został już odrzucony, więc tych Gisulf użyć nie może. Pozostaje mu tylko ruch na Gladden Fields lub Beorn's House. Ruszasz nim do Gladden Fields (zmniejsza o jeden limit zagrożeń), przekręcasz go, umieszczasz na nim zakrytą kartę miejsca (jego MIEJSCE AKTUALNE). Może twój przeciwnik zechce zagrać pierścień w następnej turze
Gisulf zostaje PRZYWRÓCONY w twej następnej fazie PRZYWRACANIA. W następnej fazie R/Z przeciwnik odkrywa kartę Goblin Gate dla jednej ze swych drużyn. Jako, że Goblin Gate jest w High Pass, a ta sąsiaduje z Anduin Vales, ruszasz Gisulfem do Goblin Gate przekręcając go i kładąc swoja kartę Goblin Gate zakrytą na wierzchu (jego AKTUALNE MIEJSCE).
Od tego momentu Gisulf znajduje sie na NOWYM MIEJSCUdrużyny, co pozwal ci zagrać pewne karty ZAGROŻEŃnp.Seek Without Succes (zawraca drużynę do MIEJSCA POCZĄTKOWEGO).Niestety nie masz żadnej z tych kart na ręce.
W fazie miejsc drużyna PRZYJMUJE automatyczny atak. Postanawiasz zaatakować ich Gisulfem. Zostaje on odkryty, a jego karty miejsc ujawnione i sprawdzone. Podróżował z Woodmen-town (wybrane startowe MIEJSCE POCHODZENIA) w Western Mirkwood do Gladden Fields w Anduin Vales, a potem do Goblin Gate w High Pass. Kazdy z tych regionów sąsiaduje z poprzednim, więc ruch Gisulfa był legalny. Karta Gladden Fields wraca do twojej TALII MIEJSC, a Goblin Gate zostaje odkryte z Gisulfem.
SIŁA Gisulfa w tym ataku wynosi 7 (normalne 5, +2 bo był zakryty w chwili deklaracji ataku). Elladan jest NIEPRZEKRĘCONY i w drużynie , która jest celem ataku, więc twój przeciwnik wyznacza go do walki. Jego SIŁA to 5 (normalna SIŁA równa 5, bo zdecydowałeś PRZEKRĘCIĆ Elladana. Rzucasz (za Gisulfa) 8, co daje łącznie 15, a twój przeciwnik 6 co dajemu łącznie 11 – Elladan jest ranny.


Marshalling Points from Agents
Only your opponent can receive marshalling points by defeating an agent that you
played. If you defeat an agent that you played, it is removed from the game and no
one receives its marshalling points. Marshalling points from defeating an agent count
as kill points not as character points.


Punkty zwycięstwa za agentów
Tylko twój przeciwnik zdobywa punkty za zagranych przez ciebie agentów. Jeśli pokonasz agenta, którego sam zagrałeś usuwasz go z gry – nikt nie dostaje za niego punktów.
Punkty zwyciestwa za pokonanych agentów liczą się do PUNKTÓW ZA ZABITYCH,nie do PUNKTÓW ZA POSTACIE.

Influencing With an Agent
During your opponent’s movement/hazard phase, certain cards and special abilities
allow your agents to attempt to influence allies, factions, followers, and characters.
After an influence attempt, the agent remains face-up and in play.
To influence an ally, follower, or character, the agent must be at the new site for the
target or at the target’s current site if the company did not move. To influence a
faction, the agent must be at the site at which the faction is playable.
To attempt to influence in this manner, your agent must make an influence check as
outlined in section 9 of the Standard Rules. However, the following exceptions apply:
• Your agent’s unused direct influence and any other modifications are used (i.e.,
the agent is doing the influencing, not a character).
• If your agent is at his home site his direct influence is modified by +2.
• You can’t use resources cards to help the attempt (e.g., you may not reveal an
identical resource card, you may not use a Muster, etc.).
• If the target character (or follower) has the same home site as the agent, treat the
character’s (or follower’s) mind attribute as zero and your agent’s roll is
modified by +2.
• If the target ally is playable at the agent’s home site, treat the ally’s mind attribute
as zero and your agent’s roll is modified by +2.
• If the target faction is playable at the agent’s home site, treat the number required
to bring the faction into play as zero and your agent’s roll is modified by +2.


Wpływanie agentem
W fazie ruchu/ZAGROŻEŃ twego przeciwnika, niektóre karty i specjalne zdolności pozwalają twoim agentom podjąć PRÓBĘ WPŁYWU na SOJUSZNIKÓW, FRAKCJE, TOWARZYSZY i postacie. Po tej próbie agent pozostaje w grze i jest odkryty.
By WPŁYNĄĆ na SOJUSZNIKA, TOWARZYSZA, lub postać, agent musi być na NOWYM MIEJSCU PODMIOTU , który jest celem tej próby lub AKTUALNYM MIEJSCU, jeśli drużyna sie nie ruszyła. By wpłynąć na FRAKCJĘ agent musi być na mejscu gdzie FRAKCJA ta jest zagrywalna.
By próbować WPŁYWU w ten sposób, agent musi wykonać test wpływu jak opisano to w częsci 9 Zasad Standardowych, jednak z poniższymi zmianami:
- użwasz BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU i innych modyfikacji agenta (to agent podejmuje próbę, nie postać)
- jeśli agent jest w swoim MIEJSCU POCHODZENIA, jego BEZPOŚRENI WŁYW wzrasta o 2
- nie możesz użyć podczas tej próby kart ZASOBÓW (nie możesz ujawnić identycznej karty ZASOBÓW, użyć karty Muster itp)
- jeśli postać (lub TOWARZYSZ), który jest celem próby ma to samo MIEJSCE POCHODZENIA co agent , WOLA postaci (lub TOWARZYSZA) na potrzeby tej próby wynosi zero a do rzutu agenta dodajesz 2
- jeśli SOJUSZNIK, który jest celem próby jest zagrywalny w MIEJSCU POCHODZENIA agenta WOLA SOJUSZNIKAna potrzeby tej próby wynosi zero a do rzutu agenta dodajesz 2
- jeśli frakcja, która jest celem próby jest zagrywalny w MIEJSCU POCHODZENIA agenta, liczba potrzebna do wprowadzenia frakcji do gry na potrzeby tej próby wynosi zero a do rzutu agenta dodajesz 2

Creatures as Automatic-attacks
Any hazard creature you play as an automatic-attack is discarded if defeated—it is
not placed in your opponent’s marshalling point pile.


NAPASTNICY jako automatyczne ataki
Gdy NAPASTNIK zagrany jako automatyczny atak zostanie pokonany, jego karta zostaje odrzucona – nie trafia na stos punktów zwycięstwa przeciwnika.


Ostatnio edytowano Pn kwi 07, 2008 9:00 przez Jaded, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 12:34 
Offline
Pan na Rhosgobel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt mar 30, 2004 8:12
Posty: 836
Lokalizacja: Rhosgobel
JADED! JESTEŚ WIELKI! :P 8)

_________________
Nie ufaj czarodziejom, bo są chytrzy i skorzy do gniewu.
Own BGG


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 12:40 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz maja 20, 2004 9:12
Posty: 985
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Efgard napisał(a):
JADED! JESTEŚ WIELKI! :P 8)


Wielki to przede wszystkim jest ten post :wink: :lol:


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 14:37 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr lut 23, 2005 19:00
Posty: 1120
Lokalizacja: Ligota k. Bielska-Białej
Efgard napisał(a):
JADED! JESTEŚ WIELKI! :P 8)

Powiedzialbym ze kapitalna sprawa :-) Postuluje dla Jadeda nagrode publicznosci na najblizszym turnieju :wink:

_________________
Kiedy spać wszyscy poszli, w pościel lub na siano,
Gdy pogaszono światła, drzwi pozamykano,
Tom i Maggot usiedli, by wreszcie pogadać
O Kurhanach, o Wzgórzach i czy będzie padać...


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Cz lip 13, 2006 11:11 
Offline
Ranger
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz cze 29, 2006 10:08
Posty: 54
Lokalizacja: zgorzelec,dolnyśląsk
Całkiem nieźle, ale jest dużo wpadek typu karta z czarnym podkładem i takie tam .Nie chcę mi się wymieniać, ale z pewnością wymaga korekty. Ale poza tym kawał dobrej amatorszczyzny 8)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: Cz lip 13, 2006 15:14 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 0:01
Posty: 1859
Lokalizacja: Katowice
Cóż, angielskiego uczyłem się głównie z MTV. Byłbym jednak wdzięczny gdyby "ci się chciało" wymienić możliwie dużo wpadek, a jeszcze lepiej gdybyś zaproponował swoje wersje.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pn paź 20, 2014 12:56 
Offline
Pan na Rhosgobel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt mar 30, 2004 8:12
Posty: 836
Lokalizacja: Rhosgobel
Jaded! Teraz czas na tłumaczenie MEWH!!! :D

_________________
Nie ufaj czarodziejom, bo są chytrzy i skorzy do gniewu.
Own BGG


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: Pt lis 21, 2014 19:01 
Offline
Warrior/Ranger/Sage
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 0:01
Posty: 1859
Lokalizacja: Katowice
Mówisz i masz


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: So lis 22, 2014 9:39 
Offline
Pan na Rhosgobel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Wt mar 30, 2004 8:12
Posty: 836
Lokalizacja: Rhosgobel
Hej,
Jesteś Wielki!
Fenx w imieniu moim i innych nowicjuszy!!! :P

_________________
Nie ufaj czarodziejom, bo są chytrzy i skorzy do gniewu.
Own BGG


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL